DF’s krise er ikke ‘en kommunikationsudfordring’

“Rundturen viste mig da også, at der er en generel anerkendelse af, at vi fik mange resultater igennem. Men at vi glemte at få det fortalt. Kommunikeret. Ikke bare til vælgerne, men også til jer i organisationen. Så I havde svært ved at forklare, hvad vi gjorde, og hvorfor.”

Dette citat stammer fra Kristian Thulesen Dahls tale ved Dansk Folkepartis årsmøde for en måneds tid siden. I talen gennemgik Thulesen Dahl de forklaringer på valgnederlaget, som han havde fået på sin rundtur til DF’s medlemmer. Hvorfor var det gået så grueligt galt, at man mistede 58 procent af stemmerne og 21 mandater, og hvad skulle der til for at komme op af hullet igen?

Thulesen Dahl gav fire forklaringer i sin tale. Manglende regeringsdeltagelse efter 2015-valget; et for “bombastisk” samarbejde med Socialdemokratiet; at man ikke blokerede (!) for Løkkes underskrivelse af Marrakesh-aftalen og sidst, men ikke mindst, kommunikation. Eller rettere mangelfuld kommunikation. Den gennemgående forklaring på valgnederlaget, som klart fyldte mest i Thulesen Dahls tale, var mangelfuld kommunikation.

Årsmødedeltagerne måtte forstå, at DF havde opnået rigtig mange gode politiske resultater i den forgangne periode, men at man ikke havde været gode nok til at kommunikere dem. Og man havde slet ikke været gode nok til at klæde baglandet på som “ambassadører” til at forsvare partiets politik.

Læs hele indlægget på altinget.dk