Coronabekæmpelse er og bliver en politisk beslutning

“Det her har jeg jo ikke noget belæg for at sige overhovedet, men på den anden side, jeg er jo politiker, så det behøver jeg jo heller ikke at have.”

Sådan sagde justitsminister Nick Hækkerup i folketingssalen torsdag 26. marts under behandlingen af regeringens forslag til strafskærpelser for coronarelaterede forbrydelser. En utrolig præcis beskrivelse af, hvad politik i bund og grund er.

Politik er per definition ikke rationelt. Politik er holdninger og synspunkter, som ikke behøver at være fagligt eller sagligt funderet, og som ikke har mindre værdi eller færre chancer for at blive gennemført, hvis de ikke er det.

Tag for eksempel spørgsmålet om genindførelsen af grænsekontrol (før coronakrisen). Der var dengang ingen tvivl blandt ledelsen i politiet om, at fysisk grænsekontrol ikke giver megen mening ud fra et rent politifagligt perspektiv.

Du får en langt mere effektiv kriminalitetsbekæmpelse ud af baglandspatruljer, nummerpladescannere og stikprøvekontrol end ved at have betjente stående og vinke rejsende over grænsen.

Alligevel valgte man politisk at indføre grænsekontrol. Det gjorde man, fordi der var følelses- og værdipolitiske argumenter, som vejede tungere end de rationelle – og fordi der var et behov for at gøre et støtteparti tilfreds.

Det er der ikke noget i vejen med – overhovedet. Havde det været omvendt, havde vi reelt ikke været et demokrati. Hvis det automatisk var den mest rationelle anbefaling, som embedsværket, de økonomiske vismænd eller andre eksperter kom med, som skulle gennemføres, kunne man lige så godt sende vores folkevalgte politikere hjem og lade apparatet styre landet.

Derfor er og bliver bekæmpelsen af coronapandemien også et politisk spørgsmål, hvor man kan være uenig eller enig i de beslutninger, regeringen træffer.

Regeringen får naturligvis undervejs faglige anbefalinger fra mange forskellige eksperter, men når det kommer til stykket, er det en politisk beslutning, hvad der skal ske. Det var en politisk beslutning at lukke landet ned, og det er en politisk beslutning, hvor meget og i hvor lang tid landet skal være lukket, og hvor store økonomiske tab man i den forbindelse er villig til at

Læs hele klummen på Altinget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *